Valsts Ieņēmumu Dienests ir nācis klajā ar ļoti svarīgu paziņojumu!

Daļu parādu VID atzinis par nepiedzenamiem, uz šī gada 1. jūniju tie kopumā veido 237,9 tūkstošus eiro. Nepiedzenamos parādus pārsvarā veido likvidējamie uzņēmumi līdz likvidācijas procedūras pabeigšanai.

553,895 miljoni eiro atzīti par piedzenamiem parādiem, bet no tiem 146,59 miljoni eiro atzīti par reāli piedzenamiem, taču 407,305 miljoni eiro – par reāli nepiedzenamiem.

Nepiedzenamos parādus veido gan tie parādnieki, kam nav ne mantas, ne naudas līdzekļu, uz ko vērst piedziņu – kopumā tie veido 406,09 miljonus eiro no visiem nepiedzenamajiem parādiem. Pārējie 1,215 miljonu eiro apmērā sastāv no tiem parādiem, kam iestājies piedziņas noilgums.

Uz šī gada 1.jūniju atmaksas termiņa pagarinājums piešķirts 74,036 miljoniem eiro parādos. Tāpat arī 304,136 miljoni eiro veido apturēto parādu summu, kam ir pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana. Šajā kategorijā ietilpst to uzņēmumu parādi, kam ir pasludināta maksātnespēja.

Avots

loading...