Jaunakie raksti

Iesākam izlasīt

Liks aizdomāties

Tulkojot šos tekstus pilnīgi sasāpējās sirds... Katru reizi, kad es paskatos uz mūsu mazā puisīša bildi, es ar sāpēm sirdī pasaku, cik ļoti viņš man...