Vēja ģenerators pret sikspārņiem

1

Turbīnu apkaimē atrod mirušus dzīvniekus

 

Zooloģija – Latvijas sikspārņu pētnieki iesaistījušies Dabas aizsardzības pārvaldes finansētajā projektā, kas pēta vēja ģeneratoru potenciālo ietekmi uz dzīvniekiem. Viņi Latvijā pie vēja turbīnām pētījuši sikspārņu aktivitāti un uzskaitījuši beigots sikspārņus, ko potenciāli nogalinājuši vai nu pašu iekārtu rotori, vai arī to radītā straujā gaisa spiediena starpība, kas var var izraisīt dzīvniekiem iekšējos orgānu traumas.

2

Pētījuma laikā konstatēts, ka sešu ģeneratoru apkaimē 2013. Gadā no jūlija beigās līdz septembra sākuma bojā gājuši 40 sikspārņi (galvenokārt četras sugas) – tas ir diezgan augsts rādītājs. Vācījā līdzīgos pētījumos pie turbīnām parasti atrod vienu vai divus sikspārņus gadā – lielāks mirušo skaits norāda, ka turbīna ir bīstama šiem dzīvniekiem.

3

Jāpiebilst, ka zinātnieki tikai vienu Latvijas turbīnu apmeklēja regulāri, vienu reizi ik pēc trim dienām – bet pārējās pārbaudīja pēc ilgāka laika, tādēļ īstais nogalināto dzīvnieku skaists varētu būt arī ievērojami lielāks.

4

Pēc zinātnieku domām, sikspārņu bojāejas daudzums atkarīgs no vēja turbīnu novietojuma. Ja tās atrodas migrācijas vai barošanās vietas tuvumā, mirušo skaits ir daudz lielāks. To arī apstirpināja dati par sikspārņu mirstību pie četriem vēja ģeneratoriem Liepājas apkaimē – tur ir sikspārņu migrācijas ceļš. Turpretī Ventspils apkaimes vēja ģeneratori, kaut gan izvietoti klajumā, atrodas starp diviem barošanāš biotopiem.

5

Pētījuma laikā, veicot sikspārņu aktivitātes uzskaiti ar ultraskaņas detektoriem, apstirpinājās beidzamo gadu zināniskajā literatūrā pieminētā parādība, ka paši sikspārņi apzināti izvēlas vēja ģeneratoru apkārtni medībām, iespējams augstākas kukaiņu koncetrācijas dēļ.

6

Vēlāk pētot pašus pētījumus, tiešām sāka rasties sakarības starp zinātnisko literatūru, ka sikspārņi tiešām pat labprātāk dzīvo šo vēja ģeneratoru tuvumos, jo tos kaut kas piesaista un tas bija nākamais jautājums uz ko vajadzēja atbildēt zinātniekiem.

7

Jau pēc vairāku mēnešu pētīšanas un apkārtnējās dabas izmeklēšanu, pētnieki atrada, ko bija meklējuši. Šeit tiešām ir daudz lielāka kukaiņu koncentrācija, nekā citās vietās. Kāpēc tā ir viņi to nevarēja pateikt, tomēr fakts paliek fakts, sikspārņiem šeit patīk un patiks, tikai tāpēc,  ka šeit ir daudz kukaiņu koncentrāciju bari.

loading...