Apdzīvotās vietās ātrumu plāno samazināt līdz 30km/h. Autovadītāji ir neizpratnē!

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas mājas lapā sniegto informāciju piektdien, 2. oktobrī, CSDD domnīcā tiks apspriests priekšlikums samazināt pieļaujamo ātrumu blīvi apdzīvotās vietās līdz 30 kilometriem stundā, kas ir milzīgs jaunums daudziem cilvēkiem, it īpaši autovadītājiem.

Piektdien, 2. oktobrī, pulksten 11 Satiksmes ministrija rīkos Ceļu satiksmes drošības komitejas ideju laboratoriju, lai apspriestu divus jautājumus – ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu ietekmi uz ceļu satiksmes negadījumiem un ātruma ierobežojuma samazināšanu līdz 30 kilometriem stundā.

Šī gada februārī notika 3. globālā ceļu satiksmes ministru konference “Globālo mērķu sasniegšana 2030. gadā”. Tā pieņēma Stokholmas deklarāciju, kas koncentrējas uz ātruma pārvaldību, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu stiprināšanu, lai novērstu ātruma pārsniegšanu, un 30 km / h izpildi ar ātrumu un plānotiem krustojumiem, kur bieži krustojas mazāk aizsargāti satiksmes dalībnieki un autovadītāji. Obligātā braukšana, ja vien nav pietiekamu pierādījumu tam, ka lielāks ātrums ir drošs.

Tika arī norādīts, ka kopējiem ātruma samazināšanas centieniem būs pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti un klimata pārmaiņām, un tiem būs galvenā loma ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un ievainoto skaita samazināšanā.

Domnīcā tiks apspriesta arī naudas sodu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem ietekme uz ceļu satiksmes negadījumiem.

Ministrija paskaidroja, ka, izņemot dažus izņēmumus, statistika par ceļu satiksmes negadījumiem Eiropas valstīs liecina, ka pastāv tieša saistība starp naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un bojāgājušo skaitu ceļu satiksmes negadījumos. Ņemot vērā, ka sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem Latvijā ir salīdzinoši mazi, nepieciešams pārrunāt turpmākās darbības attiecībā uz soda apmēru, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību.

Viens no iespējamiem risinājumiem ir vienādu naudas sodu noteikšana visā Igaunijā.Šīs politikas ietvaros ceļu satiksmes drošība ir ievērojami uzlabota.

Ceļu drošības padomes ideju laboratoriju izveidoja padome, lai eksperti varētu apspriest dažādas politikas iespējas un analizēt labāko praksi, kā arī nodrošināt ceļu satiksmes drošības nepārtrauktību starp padomes sēdēm. Šajā ideju laboratorijā sagatavotie un apspriestie transversālie jautājumi ir tieši vērsti uz direktoru padomes konceptuālajiem lēmumiem.

Avots

loading...