Enerģija daudziem gadsimtiem

1

Šā gada martā pirmoreiz izdevās iegūt dabasgāzi no metāna ledus okeāna gultnē. Gāzes atradnes metāna ledū ir vismaz divreiz lielākas nekā kopumā pārējie ogļu, nagtas un dabasgāzes krājumi. Turklāt okeānu gāzes krātuves varbūt tuvākajā nākotnē kļūs par nākamo lielo enerģētikas dēku.

2

Enerģija daudziem gadsimtiem – Pasaulē pieejamās gāzes atradnes metāna ledū ir 10,500 -42,000 triljoniem kubikmetru, kad atbilst pašreizējam gāzes patēriņam 3000-12 000 gadu laikā. No tām atradnēm, ko iespējams izmantot, var iegūt visai pasaulei nepieciešamo enerģiju vairākiem gadsimtiem.

drill_ship_Chikyu07

Nieka sešu dienu laikā urbšanas kuģis ieguva 120 000 kubikmetru dabasgāzes no metāna ledus, kas atrodas dziļi zem okeāna gultnes smilšu nogulām. Izmēģinājuma urbuma veica Nankai aizā uz dienvidiem no Tokijas. Agrāk ģeologi bija izsūknējuši mazāku gāzes daudzumu no metāna ledus zem daudzgadīgā sasaluma Kanādā.

The Mertz Glacier is seen in the Australian Antarctic Territory in this undated handout photo

Šis sasniegums var izšķirīgi ietekmēt nākotnes enerģijas apgādi pasaulēm jo metāna ledus ir milzīgs, vēl neizmantots enerģijas avots. Tajā uzkrāta enerģija vairāk nekā divreiz pārsniedz to, kas glabājas visās pasaules ogļu, nagtas un parastās dabasgāzes atradnēs. Turklāt metāna gāze ir daudz draudzīgāka videi nekā citi fosilie kurināmie veidi. Sadedzinot dabasgāzo Co2 izmeši atmosfērā veido tikai vienu trešo daļu no tā, kas rodas sadedzinot ogles.

5

No izmēģinājuma urbuma diennaktī ieguva 20 000 kubikmetru gāzes. Un pašlaik Japāņu kuģis iegūst metānu no okeāna gultnes . Šogad urbšanas kuģis Chikyu veica pirmo sekmīgo urbumu, lai iegūtu metāna gāzi no okeāna gultnes. Parasti šo kuģi izmanto jūras gultnes zinātniskajai izpētei, tomēr šoreiz ar tā palīdzību tiek sūknēta gāze.

6

1)Urbuma vietā Nakai aizā pie Japānas krastiem zem okeāna gultnes atrodas 60 metru biezs metāna ledus slānis. Dabasgāze ir paslēpta zem 270 metru biezām smilšu nogulām.
2)Lai iegūtu dabasgāzi, urbšanas kuģim vispirms jāizsūknē ūdens virs metāna ledus slāņa. Tas tiek darīts, izmantojot kuģa divdaļīgā urbuma vada iekšējo cauruli.
3) Kad ūdens ir atsūknēts, metāna ledus slānī samazinās spiediens, tāpēc ledus sāk sairt un atbrīvo metāna gāz. Tad gāze sāk plūst pa urbuma vada ārējo cauruli augšup uz kuģi, kur kuģī tas tiek noglabātas speciāli veidotās tvertnēs.

loading...