Milzīgi un nepatīkami jaunumi! Neilande: “Šis murgs attiecas uz visiem, kam darba alga mēnesī nepārsniedz 1100 Eiro”

Jaunie grozījumi attiecas arī uz nodokļu atmaksu VID, pēc šiem jaunajiem noteikumiem, VID var atteikt pagarināt maksājuma laiku. Summa ir jāatmaksā tad, ja tā pārsniedz kaut vienu eiro, skan absurdi, vai ne? Ja summa pārsniegs 640 eiro, tas būs atļauts atmaksāt trijos piegājienos, bet ar noteiktiem termiņiem.

Jaunajā likumā ir noteikti parejas nosacījumi, kas nosaka, ka 2018. gada un 2019. gada deklarāciju aprēķināto nodokļu samaksas termiņš ir 2020. gada 1, decembris, ja atbilst šiem noteikumiem:

maksātājs nav reģistrējis saimniecisko darbību;
2) taksācijas gada ienākums (izņemot šā likuma 9. pantā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus) atbilst šādām pazīmēm:
a) ir gūts tikai Latvijā,
b) nepārsniedz likumā noteikto slieksni (2018. gadam – 55 000 eiro, bet 2019. gadam – 62 800 eiro),
c) ir ienākums, no kura izmaksas vietā ieturēts nodoklis,
d) ir ienākums, kuram piemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un šā likuma 13. pantā noteiktos atvieglojumus.

Tanī pat laikā šie noteikumi attiecas tikai uz tiem, kas saņem atalgojumu vai autoratlīdzību.

loading...