No nākamā gada maksāsim jaunu nodokli! Tā ir atklāta ņirgāšanās par visiem iedzīvotājiem

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas sagatavoto ziņojumu “Informācija par numerācijas resursu apmaksu un informācija par nepieciešamību piešķirt numerācijas resursus lietu internetam un sakarie,”, no 2021. gada 1. janvāra elektronisko sakaru tirgotāji var pakāpeniski sākt telefona numura nodokli.  Gada izmaksas ir 0,04 eiro. Summa maza, taču kopumā no visiem tas ir milzīgs naudas apjoms.

Lai pēc iespējas vienkāršotu maksas iekasēšanas standartu un dotu elektronisko komunikāciju operatoriem pietiekami daudz laika, lai sagatavotos iekasēšanai, informatīvajā ziņojumā ir ieteikts iekasēt maksājumus pakāpeniski, lai pakalpojuma numuru un starpposma objekta numuru pieņemtu no 2021. gada 1. janvāra un 2022. gada janvāra. Izmantojiet 1. datumā. Janvārī. Citu valstu skaits. Publiskā fiksētā tālruņa tīkla numurs un publiskā mobilā telefona tīkla numurs.

Satiksmes ministrija skaidro, ka, izvērtējot sniegto un pieejamo informāciju, secināms, ka no tehnoloģiju attīstības tendenču un Eiropas regulatīvās perspektīvas, ir nepieciešams pārskatīt jautājumu par jaunu numerācijas resursu iedalīšanu interneta lietu (IoT) un mašīnas-mašīnas (M2M) pakalpojumiem. Atsevišķu numerācijas resursu iedalīšana IoT un M2M pakalpojumiem ļautu nodrošināt nepieciešamo numuru skaitu pastāvīgi augošajam pieslēgumu skaitam. Veicot šīs izmaiņas Nacionālajā numerācijas plānā, elektronisko sakaru komersantiem un citiem uzņēmējiem būs skaidra un nemainīga situācija attiecībā uz IoT un M2M numerācijas resursiem ilgā laika posmā, kamēr, tās neveicot, saglabāsies risks numuru iztrūkumam, par ko liecina nākotnes prognozes.

Tomēr, iedalot atsevišķus numerācijas resursus IoT un M2M pakalpojumiem, ir jāņem vērā un jārod risinājumi arī potenciālajiem riskiem, kas saistīti ar numuru piešķiršanas kārtību vai papildu pienākumiem elektronisko sakaru komersantiem. Satiksmes ministrija kā problemātisku min apstākli, ka šobrīd elektronisko sakaru komersanti, lai nodrošinātu IoT un M2M pakalpojumus, izmanto publiskā mobilā telefonu tīkla (astoņu ciparu) numurus. Tāpēc, stājoties spēkā jaunam regulējumam, veidosies situācija, kurā IoT un M2M pakalpojumu nodrošināšanai vēsturiski izmantotā numerācija neatbildīs Nacionālajā numerācijas plānā noteiktajam. Lai novērstu šo problēmu, Nacionālajā numerācijas plānā jāparedz, ka elektronisko sakaru komersants, kurš līdz attiecīgo grozījumu Nacionālajā numerācijas plānā spēkā stāšanās dienai izmantoja publiskā mobilā telefonu tīkla numurus IoT un M2M pakalpojumu nodrošināšanai, var turpināt tos izmantot nemainītā veidā.

Ņemot vērā, ka dažiem publisko fiksēto telefonu tīklu elektronisko sakaru komersantiem ekspluatācijā atrodas tādas komutācijas iekārtas, kuras nevar uzturēt 11 vai 12 ciparu numerāciju, priekšlikums ir ieviest IoT un M2M pakalpojumu nodrošināšanai divus numerācijas diapazonus, no kuriem viens būtu astoņu ciparu formātā izmantojams lietošanai tikai iekšzemē ar obligātu numuru saglabāšanas pakalpojumu, savukārt otrs – 11 vai 12 ciparu formāta ar numuru saglabāšanas pakalpojumu ierobežojumiem, ciktāl tas ir tehniski iespējams, kas būtu paredzēts iekšzemes un eksteritoriālai izmantošanai. Satiksmes ministrija norāda, ka, ievērojot minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) jāveic attiecīgu grozījumu izstrāde Nacionālajā numerācijas plānā.

Plānoti divi laiki

Lai nodevas ieviešana notiktu iespējami saudzīgāk un dotu pietiekamu laiku elektronisko sakaru komersantiem tai sagatavoties, informatīvajā ziņojumā sniegts priekšlikums nodevu ieviest pakāpeniski – ar 2021.gada 1.janvāri pakalpojuma numuriem un IoT un M2M pakalpojuma numuriem, bet ar 2022.gada 1.janvāri pārējiem nacionālajiem numuriem (publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem un publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem).

Avots

loading...