Sieviete dēļ Valsts Ieņēmuma Dienesta novesta līdz pilnīgām asarām – Kā tā var?

„Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc cilvēkiem var veidoties iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, paskaidrojam, ka nodokļa aprēķinus ietekmē progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) likme un gada diferencētais neapliekamais minimums. 2018. gadā abi šie lielumi ir atkarīgi no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

Gadījumos, kad ienākumi 2018. gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad gada laikā ir piemērots lielāks prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka nodokļa likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādējādi rodas situācija, ka 2018. gada laikā nodokļi nav samaksāti pilnā apmērā, un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

Lai turpmāk nebūtu jāpiemaksā nodokli saistībā ar diferencētā neapliekama minimuma piemērošanu, izmantojot savu EDS kontu katrs cilvēks jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:
1) pieslēdzoties savam EDS kontam;
2) atverot elektronisko algas nodokļa grāmatiņu;
3) atkarībā no situācijas atzīmēt tajā „Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu” vai „Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.

Elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atzīmētais ieraksts tiks automātiski nosūtīts darba devējam (vai citam ienākuma izmaksātājam, kurš ir atzīmēts kā galvenā ienākuma gūšanas vieta), lai gada laikā tas tiktu ņemts vērā, aprēķinot un ieturot nodokli.

Nodokļa piemaksa var rasties ne tikai dēļ 2018. gada laikā piemērotā VID prognozētā mēneša neapliekama minimuma, bet, piemēram, var būt saistīta ar 2018. gadā veikto saimniecisko darbību vai citiem saņemtiem ienākumiem, piemērojot progresīvo nodokļa likmi.

VID ir akcentējis vairākas iedzīvotāju grupas, kurām var rasties nepieciešamība piemaksāt budžetā nodokļa daļu. Jāņem vērā, ka šajās iedzīvotāju grupās tāda situācija ir biežāk sastopama, taču aprakstīt pilnībā visus gadījumus nav iespējams, jo individuālās situācijas var būt ļoti atšķirīgas.

Tie iedzīvotāji, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, radušies jautājumi par nodokļa piemaksu vai pārmaksu, vispirms var izpētīt gada ienākumu deklarācijas detalizēto versiju, kas ir pieejama visiem Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Ja detalizētajā gada ienākumu deklarācijas versijā visi saņemtie ienākumi šķiet korekti un nav rodama atbilde uz jautājumiem cilvēki var sazināties ar VID individuāli, rakstot savus jautājumus VID EDS: „Sarakste ar VID”. Izmantojot šādu sarakstes veidu nodokļu speciālisti varēs identificēt rakstītāju un sniegt viņam atbildi, kas balstīta uz informāciju tieši par viņu”.

loading...