Bezdarbnieki bez pabalsta tagad varēs saņemt 200 Eiro mēnesī, bet kuri šo naudu saņems?

Lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstus un kuriem jāattīsta vai jāuztur darba prasmes, Nacionālā nodarbinātības aģentūra (NVA) sadarbībā ar pašvaldībām ir īstenojusi “apmaksātu pagaidu sabiedrisko darbu” pasākumus. Aģentūra no portāla vietnes Jauns.lv uzzināja, ka NVA aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem tā ir īpaša nozīme, jo pasākumi tiek īstenoti pašvaldību teritorijās ar sliktu uzņēmējdarbību un darba vietu trūkumu.

Piedaloties “apmaksātu pagaidu sabiedrisko darbu” aktivitātēs, bezdarbnieki var iesaistīties sociālajā darbā savas pilsētas ietvaros un saņemt 200 eiro stipendiju mēnesī, strādājot 5 dienas nedēļā un 6 stundas dienā. Ja bezdarbnieks neveic algotus pagaidu sabiedriskos darbus visās attiecīgajā mēnesī noteiktajās dienās, kompensāciju izmaksā proporcionāli dienai, kad bezdarbnieks piedalījās darbībā.

Obligātās valsts sociālās apdrošināšanas fondi tiek piešķirti bezdarbniekiem, kas piedalās apmaksātos pagaidu valsts projektos, kas paredzēti kapitāla apdrošināšanai, un apdrošināšana par nelaimes gadījumiem pagaidu darbavietās tiek nodrošināta arī bezdarbniekiem. NVA samaksāja arī pašvaldībām par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatīšanās risku – katrs pasākuma dalībnieks var saņemt līdz 50 eiro.

Līdz 2020. gadam 8091 bezdarbnieki visā valstī sāks piedalīties “apmaksātu pagaidu sabiedrisko darbu” pasākumos. Tradicionāli lielākais bezdarbnieku skaits šajā aktivitātē ir Latgalē, kur bezdarba līmenis ir visaugstākais valstī. Līdz 2020. gadam 4864 bezdarbnieki (kas veido 60,1% no kopējā bezdarba līmeņa), kas piedalās šajā pasākumā jau bija uzsākuši darbu pagaidu programmā, kas nozīmē to, ka cilvēkiem tas tiešām interesē.  Jāatzīmē, ka pēc dalības apmaksātos pagaidu sabiedriskajos darbos 2020. gadā darbu ir atraduši 550 bezdarbnieki, tostarp Latgales reģionā – 306 bezdarbnieki.

2021. gada pirmajā pusē plānots izveidot 3386 apmaksātas pagaidu sabiedriskās darbavietas, lai nodrošinātu, ka visām piemērojamajām pagaidu publiskajām darbavietām tiek izveidotas visas pašvaldības, kuras īsteno šo pasākumu.

Kā piedalīties “apmaksātu pagaidu sabiedrisko darbu” pasākumos? “Ja jūs nesaņemat bezdarbnieka pabalstu un vēlaties iegūt vai saglabāt darba iemaņas, jums jāpaziņo savai NVA filiālei, ka vēlaties nodarboties ar algotu pagaidu valsts darbu un saņemt stipendiju. NVA filiāle ļaus jums piedalīties atlasē un līdzdalības standarts.

Bezdarbnieki var veikt algotus pagaidu sabiedriskos darbus līdz sešiem mēnešiem 12 mēnešu laikā. Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti un tas ir ļoti pozitīvi.

Avots

loading...