Cilvēkiem Beidzot tiks izmaksāts vēl viens pabalsts, protams, ka ne visiem! Lūk, kuriem tas tiks piešķirts!

Šobrīd analizējot iedzīvotāju konkrētos ienākumus un konkrēto spēju atmaksāt rēķinus Labklājības Ministrija jau skaidri ņems vērā pērnajā gadā izstrādāto mājsaimniecības relatīvo izdevumu budžetu, tā paziņojusi pati Ministrija. Pašlaik gan ir jāņem vērā, ka MRI budžets ir ļoti liels rādītāju kopums, kas ir attiecīgi izstrādāts, lai varētu novērtēt esošo rīcībpolitikas adekvātumu un lai skaidri varētu kalpot par atskaites punktu dažādu ienākumu un izdevumu saistīto rīcībpolitiku un tā izstrādi. Šobrīd gan galvenais jautājums, kā tas ietekmēs iedzīvotājus?

Šobrīd vēl jāņem vērā tas, ka esošais priekšlikums par mājokļa pabalsta konkrēto piešķiršanu no valsts līdzfinansējuma pašvaldības prasībām ministrija tieši virzīs, kā prioritāro pasākumu galvenajam sarakstam 2023. gada budžeta konkrētajā izstrādes procesā. Pie tam LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta vecākā skaidri izteicās, ka mājokļa pabalsta forumā tiks ietverta arī garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summa mājsaimniecībai, kas attiecīgi ietekmēs pabalsta lielumu. Līdz ar to, lai kaut daļēji varētu kompensēt izdevumus mājokļa pabalstam, garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summai beigās tiks pievienots konkrētā tipa koeficients, atbilstoši mājsaimniecības veidam. Laiks uz to visu paskatīties daudz sīkāk!

Paņemsim piemēru, lai saprastu skaidrāk! Atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai arī atsevišķi dzīvojošai personai, kurai ir invaliditāte, tiks piemērots koeficients 2,5 vai pašvaldības, ja tas būs augstāks. Tomēr mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas, vai arī personas ar invaliditāti, tiks piemērots koeficients 2, vai augstāks, ja to noteiks pašvaldība. Taču pārējām mājsaimniecībām noteiktā garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summai piemēros koeficients 1,5 vai arī pašvaldības noteikto, ja tas būs lielāks. Tomēr, ko gan tas nozīmē iedzīvotājiem un kā tieši izprast savu summu?

Šobrīd pavisam noteikti jāņem vērā, ka Veinberga jau skaidri norādīja, ka esošā gada pirmajos trīs mēnešos mājokļa pabalstam ir kvalificējušies daudz vairāk cilvēku, nekā tas bija 2021. gada oktobrī, novembrī un decembrī kopā. Pie tam pašlaik ir jāapzinās, ka nākamās apkures sezonā cenas būs vēl augstākas, tāpēc LM jau pašlaik paredz lielas iespējas rīcību 6 dažādos soļos : daudz ātrāka pensiju indeksēšana, vienreizējs pabalsts mazo pensiju saņēmējiem, transporta pabalsts personām ar invaliditāti, minimālā ienākuma līmeņa reforma, palielināts mājokļa atbalsts, minimālās algas celšana.

Patreiz koalīcijā jau ir panākta vienošanās par agrāku pensijas indeksāciju, kas tiks veikta septembrī un tas ir jau par mēnesi agrāk, nekā sākotnēji bija domāts. Patreizējais risinājums valstij kopumā izmaksās vairāk par 25 miljoniem. Pārējie pabalsti tiks precizēti, kad tie sāks tuvoties!

loading...