Iedzīvotājiem tiks izmaksāts vēl viens pabalsts, protams, ne visiem! Lūk, kuriem tas tiks piešķirts!

Labklājības Ministrija jau laicīgi ir paziņojusi, ka tagad, analizējot iedzīvotāju ienākumus un specifiskās atmaksas iespējas, ņems vērā pagājušajā gadā noteikto ar ģimenes izdevumiem saistīto budžetu, kas esošajā situācijā ir ļoti svarīga tēma, kuru nepieciešams apspriest daudz sīkāk un smalkāk, lai izprastu visu kopumu. Tomēr jāņem vērā, ka šis MRI budžets ir rādītāju kopums, kas izstrādāts, lai novērtētu esošās politikas atbilstību un kalpo par skaidru atskaites punktu dažādu ienākumu un izdevumu politikas formulēšanai un izstrādei, taču ar reālu ietekmi uz iedzīvotājiem. Šoreiz gan jautājums par to, ko tas īsti dos pašiem iedzīvotājiem?

Papildus ministrija kā prioritāro pasākumu sarakstu virzīs aktuālos priekšlikumus par konkrētu mājokļa pabalstu un valsts līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldībām konkrētajā 2023.gada budžeta izstrādes procesā, vēstīja nra.lv. Turklāt LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta vecākā darbiniece informēja, ka ģimenes minimālā ienākuma drošības sliekšņa apmērs ir iekļauts konkrētā mājokļa pabalsta forumā, kas ietekmē arī paša mājokļa pabalsta apmēru. Pēc tam, lai daļēji kompensētu mājokļa pabalsta izmaksas, garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summai tiek pievienots noteikts koeficients atbilstoši ģimenes veidam, un pēc tam tiek noteikts tā apmērs. Paskatīsimies uz to nedaudz sīkāk!

Piemēram, uz šķirtām pensijas vecuma personām vai nošķirtiem invalīdiem attiektos koeficients “2,5” vai pašvaldības noteiktais koeficients, atkarībā no tā, kurš ir lielāks. Savukārt tikai pensijas vecuma personām vai mājsaimniecībām ar invaliditāti tiks piemērots koeficients “2” vai pašvaldības noteiktais, kurš ir lielāks. Savukārt citu ģimeņu noteiktajai minimālā ienākuma nodrošinājuma sliekšņa summai tiek piemērots koeficients “1,5” un, ja tas ir lielāks par šo 1,5, tiek piemērots pašvaldības noteiktais koeficients. Bet ko tas īsti nozīmē iedzīvotājiem un kā saprast precīzus skaitļus?

Svarīgi atzīmēt, ka Veinberga sacījusi, ka gada pirmajos trīs mēnešos uz mājokļa pabalstu bija tiesīgi saņemt ievērojami vairāk cilvēku nekā 2021. gada oktobrī, novembrī un decembrī. Tāpat ziņots, ka, šobrīd apzinoties turpmāko apkures cenu pieaugumu, LM paredz ievērojamu potenciālu rīcību 6 dažādos virzienos – ātrāka pensiju indeksācija, vienreizējie pabalsti pensionāriem, invaliditātes pabalsti, Transporta pabalsti, kā arī minimālo ienākumu reforma un palielināti mājokļa pabalsti, un visbeidzot minimālās algas palielinājums.

Koalīcija jau ir panākusi konkrētu vienošanos par agrāku pensiju indeksāciju, kas notiks septembrī, mēnesi agrāk, nekā bija paredzēts iepriekš. Konkrētie risinājumi valstij izmaksās vairāk nekā 25 miljonus eiro. Diskusija par citiem ieguvumiem turpināsies, kad konkrētie pabalsti tuvosies izmaksāšanai!

loading...