Kāda būtu pasaule bez kariem ?

Pasaule-bez-pasaules-1

Civilizācijas šūpulis ir Amerikas kontinets, kas attīstās.

 

Šajā gadījumā,  galvenā darbības un ekonomiskā zona veidojas ap Panamas reģionu, kas ir ekonomiski izdevīga pozīcija preču kustībai caur ūdens un zemes ceļiem. Tāpat veidojas arī daudzas mazas valstis, lielo vietā, jo ir dažādas  ciltis, un katra vēlas būt individuāla.  Tas noved pie dažādiem, samērā biežiem kariem, jo kontinents ir bagāts ar derīgiem izrakteņiem un silto klimatu. Pēc kāda laika kontinentu sāk apgūt, vairāk virzoties uz ziemeļiem, un izveidojas lēnākas, ziemeļnieciskās tautas, kā arī karstasinīgākas, dienvidu tautas. Ilgu laiku valda uzskats, ka ūdens ir pasaules mala, jo kuģotāji , veicot ekspedīcijas, vēl nav atklājuši jaunas zemes. Eiropa, savukārt, pēc atklāšanas, tiek veidota kā vienota valsts, un tā ir tuvākā Amerikas kontinetam, ar plašu piekļuvi jūrai.

Pasaule-bez-pasaules-2

Nīderlandes koloniju izplešanās, un neatkarības neiegūšana.

 

Nīderlandes kolonijas, kuras pastāvēja kā ekonomiskie punkti, saņem arvien lielāku Nīderlandes atbalstu, kā arī veido savu armiju, un sāk paplašināt savu teritoriju. Dēļ lielā attāluma sāk rasties grūtības ar to pārvadlību, tāpēc katrā kolonijā tiek veidota sava valdība, kā arī sava armija, kas turpina apgūt ekonomiski izdevīgās zonas(sekojoši- zonas, kas ir tuvas pie ūdens, kas varētu nodrošināt kuģniecību.) Āfrikas vidiene ir mazapdzīvota, un joprojām tur valda iekšējās ciltis, taču Dienvidāfrika turpina izplesties arvien vairāk uz ziemeļu pusi, un sāk atgādināt Horvātiju paplašinātā veidā. Ar laiku, iespējams, šī teritorija tiek vēl vairāk palielināta, un apūdeņoti problemātiskie reģioni, kuriem ir vērtīgi resursi.

Pasaule-bez-pasaules-3

Pasaule bez pasaules kariem.

 

Lai arī karš ir traģēdija, tomēr daudzām valstīm tas deva iespēju nodibināt savu teritoriālo neatkarību. Bet, ja pirmais pasaules karš nebūtu noticis, tad tas varbūt pavērtu iespēju  attīstīt daudzām valstīm savu, lielvalstu struktūru- sekojoši, notiktu industrializācija, mašīnbūve un arī tiktu slēgti sadarbības līgumi starp valstīm, tomēr uzskati un cilvēku pat paradumi būtu pavisam citādāki, jo pirms pirmā pasaules kara galvenais bija gods, nevis pat dzīvība vai naudas kāre. Ieroču būve ietu daudz lēnākiem soļiem, un, iespējams, ka kodolieroči nekad netiktu izgudroti. Tomēr- ēnas puse ir tāda, ka pateicoties šiem diviem pasaules kariem, attīstījās arī medicīna, jo tika veikti eksperimenti ar cilvēkiem, kas ļāva medicīnai spert lielus soļus uz priekšu, tajā skaitā arī veikt jaunus atklājumus.

Pasaule-bez-pasaules-4

Verdzības neesamība.(Not racist)

Verdzība ir pastāvējusi gandrīz jau no cilvēces pirmssākumiem. Taču, ja impērijas izvēlētos ļaut strādāt citādajiem parastos darbus par pieņemamu samaksu, tad scenārijs varētu būt pavisam citāds. Daudzas tautas, veidojot impēriju, piedāvā veikt darbus parastajiem cilvēkiem par pienācīgu samaksu, kurus viņi uzskata, ka nepiedien veikt augstu stāvošiem cilvēkiem. Līdz ar to, šīs vēstis izplatās ātri, un citas tautas, dzirdējuši par labo samaksu, piekrīt veikt šos darbus. Sekojoši, veidojas antīkā imigrācijas plūsma. Ar laiku, šīs tautas, kas ir ienākušas, paliek šajā reģionā, dzīvojot impērijā, un veidojas milzīgs tautu, rasu, un valodu kolorīts,  kas sāk apdraudēt pašus augstu stāvošos cilvēkus, kas maksā algu, jo katra kultūra ienes ko pavisam citu, un iespējams, arī mežonību(barbarismu). Tikmēr, Āfrikas kontinets turpina attīstīties patstāvīgi, un veido lielvalsti ar dažādiem reģioniem, no kuras arī nāk

loading...