Kāpēc žāvas ir lipīgas?

Varenās žāvas spēks ir nepārvaramas. Tā atnāk negaidot, uz nezināmu laiku un tālāk dodas pie nākamā upura. Pastāv iespēja, ka tā klejos kādu brīdi no tevis līdz otram upurim un pēc tam atkal pie tevis. Žāva mēdz bojāt pat cilvēku attiecības, jo sākas vienam otra vainošana žāvāšanās maratona uzsākšanā. Pat domāšana vai lasīšana par žāvāšanos, spēj tevi novest pie kaut vai mazas, apspiestas žāvas. Vai tu nožāvājies?

Žāvas nav:

Skābekļa trūkums smadzenēm
Ir pieņēmums, ka žāvāšanās notiek, tādēļ ka smadzenēm pietrūkst skābekļa, tāpēc rodas žāva, lai uzņemtu vairāk skābekļa. Nesens pētījums apgāza šo pieņēmumu, nonākot pie rezultātiem, ka žāvas laikā skābeklis drīzāk tiek zaudēts, nevis iegūts lielākos apjomos.

Tu apgūsti žāvāšanās mākslu savā pirmajā attīstības trimestrī, kad tu vēl biji mammas puncī. Tu esi dzimis žāvāšanās profesionālis!

Žāvas varētu būt:

Smadzenes atslābst
Tiek uzskatīts, ka žāvāšanās var darboties kā ventilators smadzenēm. Tas ir līdzīgi kā ir dzesēšanas sistēma datoriem. Žāvāšanās pazemina smadzeņu temperatūru, labākai to darbībai. Žāvāšanās biežums pieaug, kad pieaug galvaskausa temperatūra.

Uzmanības atjaunošana
Žāvas atnāk, tad kad tu to vismazāk gaidi. Tas var būt pat tādos nepiemērotos brīžos kā bērēs. Tomēr sava taisnība ir pieņēmumā, ka žāvāšanās notiek garlaicības brīžos, kad zūd tava interese. Tāpēc žāva tevi patiesībā mēģina “pieslēgt” atpakaļ situācijai un atjaunot tavu uzmanību, koncentrēšanos.

Tad mēs nonākam pie žāvu lipīguma. Mēs žāvājamies, lai atgūtu savu uzmanību un koncentrēšanos, tas dod signālu pārējiem, ka ir nepieciešama arī citu klātesošo cilvēku uzmanība un ieinteresētība. Piemēram, putni mazās grupās žāvājas, lai uzturētu cits citā modru garu. Tas darbojas tā arī ar cilvēkiem. Mēs visi esam konkrētajā situācijā, tāpēc mums visiem ir jābūt modriem un uzmanīgiem. Tas nāk no senajiem instinktiem, ka grupās izdzīvot bija un ir vieglāk, tāpēc ikvienam bija jārūpējas par citu biedru modrību.

Tāpēc, nākamreiz, kad tu nožāvājies ofisa tikšanās laikā, tev par to nav jākaunas, bet tieši pretēji- tu palīdzi uzlabot uzmanības līmeni.

loading...