Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis : Tiek slēgti bērnudārzi, skolas, aizliedz publiskus pasākumus un pat koncertus

Tāpat tiks pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās citās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Par bērnudārziem! Atvērts dārziņš būs tikai tad, ja būs vecāku iesniegta garantija, juridisks dokuments, ka bērna vecāki un piederīgie nav bijuši ārpus Latvijas un nevar nevienu aplipināt. Vecāki, kas šādus dokumentus varēs piestādīt, visticamāk, būs ļoti neliels procents. Šis nav tas labākais brīdis, lai mazuļus uzticētu bērnudārzam. Portāls Vipi.tv novēroja, ka Rīgā vairāki privātie bernudārzi jau ir slēgti.

Pārtraukta tiks visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise. Ar 13.martu atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi virs 200 cilvēkiem. Turpretim tūrisma pakalpojumu sniedzējiem uzdots iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā publicētajai informācijai.

Iespēju robežās uzdots atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi atbilstoši SPKC norādījumiem. Tāpat jānodrošina, lai darbos, kas, saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem.

Savukārt ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījumu vietām tiks ierobežoti trešo personu apmeklējumi, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai.Var arī tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības, atbilstoši Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam. Fiziskās personas tiek aicinātas atturēties no ārvalstu braucieniem. Kariņš apstiprināja, ka padomes sēdē pārrunāts jautājums par valsts ārējo robežu, taču padome secinājusi, ka koronavīrusa uzliesmojums sasniedzis globālas pandēmijas līmeni.

Avots

loading...