Ļoti Svarīga informācija ikvienam autovadītājam. Klajā nākuši jauni sodi

Satiksmes Ministrija jau ir informējusi būtiskas detaļas par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī administratīvajiem sodiem, kas izriet no izdarītā pārkāpuma. Jaunās izmaiņas ir stājušās spēkā no 1. Jūlija un ikvienam ir svarīgi tās zināt, jo klāt ir nākuši jauni sodi, ko liela daļa noteikti nemaz vēl nezina. Tieši šī iemesla dēļ, laiks uzzināt, kas tad tagad īsti sagaida autovadītājus, ja tiks pārkāpti noteikumi uz ceļa.

Šīs jaunās izmaiņās paredz to, ka braucot bez iedegtiem dienas gaisma lukturiem vai tuvajām gaismām gaišajā diennakts laikā, šoferis var tikt pie brīdinājuma vai soda 10 Eiro vērtībā. Taču pagaidiet… Tas ir tikai iesākums!

Tieši tāpat ar 10 Eiro sodu var tikt sodīts par skaņas signāla lietošanu noteikumu pārkāpumu. Respektīvi, kad skaņas signāls tiek lietots nepamatoti. Vēl ar 10 Eiro sodu var tikt sodīti braukanas mācīšanu uz ceļiem, ja konkrētajai apmācāmajai personai nav pietiekamu braukšanas iemaņu, kas var apdraudēt satiksmi.

10 Eiro naudas sodu vai brīdinājumu varēs dabūt par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram kaut viena numura zīmes būs piestiprināta nepareizi vai arī pazīšanās zīmes būs nosmērētas vai netīras, kas aizsedz to redzamību.

Taču pats bargākais un lielākais sods pienāksies par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedegs neviens no tuvās gaismas lukturiem. Šādā gadījumā automātiski pienāksies 40 Eiro sods. Laiks to visu iegaumēt.

Avots

loading...