Ļoti Svarīga informācija pilnīgi visiem, kuri jau potējušies vai grasās to vēl darīt!

Ļoti nozīmīga un svarīga informācija pilnīgi visiem iedzīotājiem, kuri jau potējušies pret esošo vīrusu, kā arī visiem tiem, kuri vēl to plano darīt. Jāņem vērā, ka tas ir vairāk nekā svarīgi, jo patreiz notiekošais ir saistīts ar mums visiem un der atcerēties, kā pareizi mums visiem rīkoties.

Tas viss ciešās veidā saistīts ar to, ka Eiropas Zāļu Aģentūra (EZA) jau ir uzsākusi sotrovimaba – monoklonālās antivielas vīrusa ārstēšanais un tā paātrināto vērtēšanu. Kā jau informēju pati Zāļu valsts aģentūra (ZVA), EZA komitejās un darba grupās piedalās arī dažādu aģentūras eksperti.

Esošais lēmums par paātrinātās vērtēšanas uzsākšanu ir balstīts tieši uz sākotnējiem rezultātiem no patreiz noritošā pētījumā, kurā kopā tiek aplūkota šo konkrēto zāļu spēja novērst vīrusa infekcijas pacientu nāvi. EZA jau ir sākusi vērtēt pašus pirmos datus, kuri iegūti no laboratorijas pētījumos un pētījumos ar dzīvniekiem, kā arī esošos datus par zāļu kvalitāti.

EZA pilnībā izvērtēs visus par šīm zālēm pieejamos datus, tajā starpā pierādījumus no klīniskajiem pētījumiem, tiklīdz tie būs pieejami. Šī esošā paātrinātā vērtēšana turpināsies, līdz būs pieejami pietiekami pierādījumi oficiāla reģistrācijas pieteikuma pamatošanai un tas ir ļoti svarīgi.

Lai arī pašlaik vēl nav iespējams paredzēt kopējo vērtēšanas ilgumu, šim procesam būtu jāaizņem mazāk laika, nekā tas ir parasti, pateicoties paātrinātās vērtēšanas sniegtajam laika ietaupījumam un tā gala sasnieguma mērķim.

Pašlaik tiek veikta atsevišķa sotrovimaba vērtēšana, lai pēc iespējas ātrāk sniegtu ieteikumus visā Eiropas Savienībā un atbalstīsu nacionālās atbildīgās iestādes, kuras var pieņemt lēmumu izmantot šī konkrētās zāles vīrusa ārstēšanais pirms to galvenās reģistrācijas un izmantošanas.

Jāņem vēra, ka esošie pētījumi ir ļoti svarīgi un turpmāk ļoti var palīdzēt ar tālāk notiekošo un globālo situāciju, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, kuri patreizējā situācijā atrodas sev nelabvēlīgā aspektā. Atliek tikai cerēt uz to, ka drīzumā esošā situācija beidzot sāks virzīties uz labo pusi, lai cilvēki atsāktu savu agrāko dzīvi.

Avots

loading...