Paziņoti milzu jaunumi saistībā ar 200 Eiro pabalstu piešķiršanu

Mēs jau ilgu laiku runājam par vairākiem ieguvumiem, sākumā tā bija tikai runa, taču laika gaitā šie konkrētie paziņojumi drīz kļuva par realitāti un tika atbalstīti Saeimā. Pirmais un gaidītākais pabalsts ir 500 eiro ģimenēm ar bērniem. Labklājība ir domāta tieši bērniem un viņu vajadzībām.

Šoreiz tas bija jautājums par 200 eiro pabalsta piešķiršanu, kas sākotnēji uz noteiktu laiku tika noliects un pēc tam vēlreiz apspriests. Saeima pēc tam tomēr atbalstīja konkrētus likuma grozījumus, lai pārvarētu pandēmisko infekciju izplatīšanās sekas, un pēc tam paredz vienreizēju subsīdiju 200 eiro apmērā pensionāriem un invalīdiem.

Pašlaik ir paredzēts, ka vienreizēja subsīdija 200 eiro apmērā, kas radusies no pandēmijas un izsludinātajām ārkārtas situācijām, kas izsniegtas Latvijā no 2021. gada 1. marta līdz gada beigām, tiks piešķirta vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem Latvijā. ārkārtas situācijā. Tieši tādas pašas tiesības uz šīm tiesībām ir tiem, kuriem tiek kompensēta darbnespēja, tiem, kuri uztur ģimeni, vai tiem, kuri saņem valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus.

Precīzāk sakot, vienreizējs pabalsts 200 eiro apmērā tiks izmaksāts bērnu invalīdu vai invalīdu aprūpētājiem, kuriem nepieciešama aprūpe. Saskaņā ar Nacionālās veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komitejas ziņojumu par īpašām aprūpes vajadzībām cilvēki, kuri var saņemt īpašus aprūpes pabalstus tieši no viņiem.

Īpašo aprūpes pabalstu saņēmēji no ārkārtas maksājumiem saņems 3,8 miljonus eiro, savukārt pensiju, pabalstu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmēji – 108,8 miljonus eiro. Saskaņā ar plānu Valsts sociālās apdrošināšanas administrācija (VSAA) 2021. gada aprīlī visām citu likumprojektā norādītajām mērķa grupām bez citu pieteikuma piešķirs vienreizēju subsīdiju un nogādās to saņēmēja norādītajā dzīvesvietā. Uz saņēmēja norādīto dzīvesvietu. Kredīt aģentūras vai pasta norēķinu sistēmas konts.

Tie, kas vienlaikus saņem vairākus pakalpojumus (piemēram, pensijas un darbnespējas pabalstus), saņems vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā. Neatkarīgi no tā, vai bērns saņem vienreizēju subsīdiju 500 eiro apmērā, vai persona saņem vienreizēju subsīdiju 200 eiro apmērā, īpašā aprūpes pabalsta saņēmējs saņem vienreizēju subsīdiju 200 eiro apmērā. Valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmēji.

Ja pensijas, kompensācijas vai pabalsti tiek izmaksāti laikā no 1. marta līdz ārkārtas situācijas beigām, VSAA veic vienreizēju maksājumu 30 dienu laikā pēc lēmuma par pakalpojumu sniegšanas apstiprināšanu saņemšanas, neprasot atsevišķu pieteikumu.

Avots

loading...