Beidzot Bankas atklāti Paziņo, kas patiesībā notiek ar naudu bankas kontā, pēc cilvēka nāves

Milzīga daļa par to nemaz pat neaizdomājas, taču noteikti visi vēlas zinās, kas notiek ar cilvēka naudu bankas kontā, ja cilvēks aiziet mūžībā? Šajā saistībā SEB bankas pārstāve paziņoja attiecīgās nianses, kas notiek un kā tas darbojas. Protams, ka viss notiek normatīvā akta prasībām tieši tā, kā tas paredzēts likumā. Ja bankā parādās rīcība, ka klients devies mūžībā, tad bankai nekavējoties ir tiesības lauzt norēķinu kontu un līgumu, kā arī pārtraukt pilnīgi jebkādas darbības. Taču vai ar to viss beidzas? Izrādās, ka itin nemaz nē!

Savukārt Swedbank pārstāvis pastāstīja, ka pēc konkrēto ziņu saņemšanas par klienta aiziešanu banka no sākuma pilnībā bloķē piekļuvi kontam un aptur jebkāda tipa pakalpojumus un līgumus, kas saistīti ar šo klientu. Attiecīgi visi kontā esošie naudas līdzekļi tiek glabāti līdz tam brīdim, kad likumīgajā pamatā esošais mantinieks liks izmaksāt bankā esošos līdzekļus. “Ja cilvēks aiziet bez mantinieka, vai mantinieks noteiktajā termiņā pie notāra neierodas, tad kontā esošie līdzekļi ir uzskatāmi par spēkā neesošiem pēc Civilkodeksa 416. panta un līdzekļi tiek pakļauti valstij.”

“Piemēram, ja kontā ir atlikums, tad ar Kredītiestāžu likumu tas ir jāglabā 60 gadus. Pie tam prasījumu manto mantinieki ja tādi ir. Tašu paši mantinieki nemaz nekļūst par klientiem, bet paliek tikai tīrā statusa vadīti. Šī iemesla pēc mantinieki manto tikai esošās bankas klienta naudu, nevis visu kontu. Lai varētu pieteikties naudas līdzekļiem, ir nepieciešams mantojuma apliecinošs dokuments un arī personu apliecinoši dokumenti,” izteicās SEB pārstāve.

Šī iemesla dēļ, saskaņā ar kredītiestāžu likuma 71. pantu, ja depozīts 60 gadu laikā netiek izmantots darījumiem, klients zaudē prasījuma tiesības pret pašu kredītiestādi. Līdz ar to, ja 60 gadu laikā paši mantinieki nav uzradušies un nav iesnieguši prasību, tad mantas atzīšanas netiek mantota un konkrētā nauda paliek valstij. Saskaņā ar tālāk ejošo kredītiestāžu likuma 72. pantu, līdzekļi tiks ieskaitīti bankas ienākumos, kas attiecīgi kļūs par bankas naudu.

Kopumā šādi jautājumi tik tiešām netiek uzdoti bieži, taču cilvēkiem noteikti ir jāzina kā vajag rīkoties konkrētās situācijās, ja mūžībā aiziet kāds tuvinieks vai draugs. Cerams, ka šī informācija palīdzēs turpmākajā nākotnē.
loading...