Iedzīvotājiem tiks izmaksāts vēl viens naudas atbalsts, protams, ne visiem! Lūk, kuriem tas tiks piešķirts!

Patreizējā situācijā analizējot iedzīvotāju ienākumus un attiecīgo spēju atmaksāt rēķinus Labklājības Ministrija ņems vērā izstrādāto mājsaimniecības relatīvo izdevumu budžetu, tā zīņoja ministrija. Taču šajā saistībā ir jāņēm vērā, ka šis MRI budžets ir ļoti liels rādītāju kopums, kas tad arī ticis izstrādāts, lai varētu kopumā novērtēt reālo rīcībpolitikas adekvātumu. Un tālāk, lai attiecīgi kalpotu par atskaites punktu dažādu ar ienākumu un izdevumu saistītu rīcībpolitiku, kā arī to izstrādi, taču kā tieši tas ietekmēs iedzīvotājus un kas būs sagaidāms tālāk?

Jāņem vērā, ka priekšlikums par mājokļa pabalsta piešķiršanu un valsts līdzfinansējumu pašvaldībām ministrija virzīs ka vienu no galvenajiem pasākumu sarakstam 2023. gada budžeta iztrādei. Pie tam šajā situācijā ir svarīgi ņemt vērā, ka LM Sociālā darba, kā arī sociālās palīdzības politikas departamenta vecākā informēja, ka konkrētais mājokļa pabalsta foruma tiks ietverta arī garantētā minimālā ienākuma slieksnis, kas tad attiecīgi ietekmēs arī mājokļa pabalsta lielumu. Tālāk, lai vismaz daļēji kompensētu izdevumus mājokļa pabalstam, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai tiks pievienots attiecīgs koeficents un tad beidzot tiks saprasta reālā naudas summa! Laiks apskatīties par kādām naudām iet runa!

Lai saprastu skaidrāk, pensijas vecuma personai, kā arī atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti tiks piemērots koeficients 2,5 vai pašvaldības noteiktais. Taču jā mājsaimniecībā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, tad koeficients būs 2 vai pašvaldībais noteiktais, ja tas būs lielāks. Taču visām pārējām mājsaimniecībām noteikti minimālā garantētā ienākuma sliekšņa summai piemēros koeficientu 1,5 vai pašvaldības noteikto, ja tas būs lielāks, Tomēr, ko gan tas viss īsti nozīmē un kā uzzināt attiecīgo summas lielumu?

Pašlaik gan noteikti jāatceras, ka Veinberga jau ir izteikusies, ka šī gada pirmajos 3 mēnešos mājokļa pabalstam jau ir kvalificējušies vairāk personu nekā tas bija 2021. gada oktobrī, novembrī un decembrī kopā. Tieši tāpat ziņots, ka patreiz apzinoties nākamās apkures sezonas cenas kāpumu LM paredz salīdzinoši lielu rīcības aspektu sešos dažādos virzienos : Ātrāka pensiju indeksācija, vienreizējs atbalsts mazo pensiju saņēmējiem, transporta pabalsts personām, kurām ir invaliditāte, minimālā ienākuma līmeņa reforma un palielināts arī mājokļa pabalsts, minimālās algas pacelšana.

Patreiz koalīcijāir panākts vienošanāš par agrāku pensijas indeksēšanu, kas jau tiks veikta septembra mēnesī. Konkrētais risinājums valstij izmaksās ap 25 miljoniem eiro. Taču par visiem pārējiem pabalstiem diskusijas vēl turpināsies, un kad nāks tuvāks būs precīzāks zināms par visām summām un visu pārējo!

loading...