Jauna iespēja saņemt 200 Eiro atbalstu mēnesī! Uzzini, vai Tu to vari saņemt!

Ikviens jau zina, ka patreizējā situācija itin nemaz nav tik vienkārša, kā gribētos cerēt, tomēr tas liek aizdomāties par patreizējo situāciju. Tieši šī iemesla dēļ ir radies jauns veids, kuru daudzi nemaz pat vēl nezina, bet tā ir lieliska iespēja daudziem cilvēkiem, kuri varbūt to pat nenojaušs. Lai patreizējā situācijā sniegtu atbalstu cilvēkiem, kas zaudējuši darbu, kā arī esošajiem bezdarbniekiem – klajā nākusi pavisam jauna un lieliska iespēja, kas var cilvēkiem atvieglot dzīvi.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbojoties kopā ar pašvaldībām īsteno pasākumu ar nosaukumu : “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi.” Jāņem vērā, ka tam ir ļoti īpaša nozīme, jo tas atbalstīs cilvēkus, kuri ir zaudējuši darbu vai jau ilgāku laiku atrodas bezdarbnieku statusā. Vēl tā ir ļoti lieliska iespēja tiem cilvēkiem, kur pašvaldību teritorijās ir vāji attīstīta uzņēmējdarbība un trūkst brīvo darba vietu. Tagad beidzot šī situācija tiek risināta.

Piedalotiesšajā konkrētajā pasākumā ar nosaukumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi,” bezdarbnieki un tie cilvēki, kuri zaudējuši darbu savas pašvaldības teritorijā veic sociālā labuma darbs un saņem atbalstu 200 Eiro mēnesī. Jāstrādā ir vien 5 dienas nedēļā pa sešām stundām katrā. Ja bezdarbnieks algotus pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajās dienās, tad atlīdzība tiek izmaksāta proprocionāli tām dienām, kurā bezdarbnieks piedalījās pasākumā.

Neskaitot to, par visiem cilvēkiem, kuri piedalās sabiedriskajos darbos, par katru cilvēku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kā arī pats bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem pagaidu darba vietā. NVA pašvaldībām papildus apmaksā individuālā aizsardzības līdzekļu iegādi, kas ir vēl viens labs pluss.

Kā tad iestāties šajā pasākumā : “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi?” Ja Jūs nesaņemat bezdarbnieka pabalstu un vēlaties sev nopelnīt kādu naudiņu, vai arī uzturēt darba iemaņas, tad Jums tas ir jāpaziņo NVA filiālē, kur esat ticis reģistrēts, par vēlmi veikt algotus pagaidu sabiedriskos darbus, kā arī saņemt naudas atbalstu.

Konkrētā NVA filiāle pasākumā Jūs iesaistīs vēlmju reģistrācijas secībā vai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos atlases un iesaistes kritērijiem. Pie tam bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbos tiek nodarbināts ne ilgāk kā sešus mēnešus 12 mēnešu kopējā periodā. Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.

Avots

loading...