Strauji Tuvojas 1. Marts! VID jau ļoti steidzami izplata svarīgu paziņojumu pilnīgi visiem iedzīvotājiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) brīvprātīgi veic nodokļu maksājumus, deklarējot savus gada ienākumus, lai kompensētu pārmērīgo summu, ko pārmaksājuši cilvēki. Deklarācija ļauj atgūt valsts līdzekļus, kas izmaksāti ģimenes izdevumiem un citām nepieciešamajām izmaksām. Iepriekšējo gadu izdevumu atlikšana ir nepieciešama, lai tos iekļautu nākamajā gada ienākumu deklarācijā. Tāpēc no 2019. gada atliktie izdevumi jāiekļauj 2022. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izdevumus, kas bija attaisnoti līdz 2018. gadam, var pārcelt par pieciem gadiem uz priekšu. Tas tāpēc, ka ienākumu deklarācijā par 2022. gadu varēs iekļaut visus atlikušos attaisnotos izdevumus no 2017. gada.
Nodokļu atmaksa ir pieejama tikai tad, ja izdevumi ir pamatoti un ir iesniegti to apliecinoši dokumenti, piemēram, bankas izraksti vai kvītis par katru gadu. Šobrīd gan ir jāņem vērā vairākas būtiskas lietas, kuras attiecas uz visiem tiem, kuri taisās jau no 1. Marta iesniegt ienākuma deklerāciju šajā saistībā. Laiks to visu skatīt jau krietni smalkāk!

Kam deklarācija obligāti jāiesniedz?
Lai deklarētu savus ienākumus par 2022. gadu, Latvijas iedzīvotājiem gada ienākumu deklarācija jāiesniedz līdz 2023. gada 1. jūnijam.
Cilvēki var veikt saimniecisko darbību, piederot uzņēmumam, īrējot vai iznomājot īpašumu, vadot zemnieku saimniecību vai gūstot ienākumus no profesionāla amata.
Starptautiskajiem transporta kuģiem ir algoti darbinieki, pat jūrniekiem. Tomēr algotie jūrnieki uz kuģa, kas nav transporta līdzeklis, ir atbrīvoti. Tas ir spēkā pat tad, ja jūrnieks ir nodarbināts citā ES valstī. Jebkurš nodoklis, ko iekasē no algotiem darbiniekiem citās ES valstīs, maksā tādu pašu nodokli kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Personīgās mantas izpārdošana gadā ienes vairāk nekā 10 000 eiro bez nodokļiem.
Ja SARS konstatē nereģistrētu saimniecisko darbību, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas tiek aplikti ar 10% likmi.

Galvenās kļūdas, kuras tiek pieļautas aizpildot ienākumu deklarāciju:
Tālruņa numurā, e-pasta adresē vai bankas konta numurā ir ievadīta nepareiza informācija.
Pievienotajās nodokļu deklarācijās var rasties kļūda, ja čeks neatbilst taksācijas gadam.
Cilvēki bieži mēģina iekļaut neatmaksājamos izdevumus to izdevumu sarakstā, par kuriem viņiem ir tiesības saņemt kompensāciju. Tas ietver medicīnisko aprūpi un medikamentus.
Deklarējot attaisnotos izdevumus, ģimenes deklarē izdevumus par katru bērnu. Tomēr izdevumi citiem ģimenes locekļiem, piemēram, mazbērniem vai brāļiem un māsām, ir jādeklarē atsevišķā D4 pielikumā. Katra ģimenes locekļa izdevumu deklarēšanai nepieciešami vairāki D4 pielikumi.

Deklarējot ienākumus IRS, nodokļu maksātājiem ir jāziņo par visu savu algu, kas nebija atbrīvota no nodokļiem. Tas ietver visus ienākumus, kas nebija apliekami ar nodokli. Papildus jādeklarē jebkurš darījums, kura vērtība pārsniedz 10 000 eiro.

loading...