Svarīgi visiem dzīvokļu īpašniekiem : Tagad apsaimniekotājs bez Tavas piekrišanas varēs iekļūt Jūsu mājoklī

Vēl nesen namu apsaimniekotājiem nebija atļauts iekļūt privātajos dzīvokļos bez dzīvokļa īpašnieka atļaujas, piemēram, ja avārijas dēļ vajadzēja nomainīt pārplīsušu ūdensvadu. Tagad situācija ir mainījusies, un “Civilprocesa likums” ir grozīts, lai ļautu tiesas lēmumus pieņemt tiesu izpildītāju klātbūtnē. Turklāt dzīvokļa īpašniekam jāsedz pārvaldnieka un kaimiņu radītie zaudējumi.

Līdz šīs vasaras sākumam nebija juridiska pamata daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem bez dzīvokļu īpašnieku piekrišanas iekļūt privātajos dzīvokļos un tur veikt avārijas vai plānotos remontdarbus. Rezultātā “spītīgie” iedzīvotāji ne tikai sagādāja galvassāpes un zaudējumus operatoriem, bet arī zaudējumus kaimiņiem, kuru dzīvokļi ūdensapgādes avāriju dēļ noplūda.

Tagad Civilprocesa likumā ir paredzēts mehānisms, ar kuru ārkārtas situācijās vadītājs var likt “spītīgam” īpašniekam atvērt durvis bez īpašnieka piekrišanas. Likumā to sauc par “pagaidu aizsardzību”. Mājokļu apsaimniekošanas uzņēmuma “City Service Latvia” juriskonsulte Elīna Čimure  skaidroja jaunos noteikumus:

– Pārvaldnieks var vēlēties iekļūt dzīvoklī ne tikai, lai novērstu nelaimes gadījumus, bet arī lai pārbaudītu dzīvokļa tehniskos apstākļus un skaitītāju rādījumus, veiktu plānveida remontdarbus, kas saistīti ar mājas daļu apkopi un fizisko aizsardzību, un atrast dažādus ar mājas darbību saistītus elementus.  Tāpat arī Bojājuma iemeslus un citus apstāķlus, kuri ir svarīgi apsaimniekotājam.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 1. daļas 7. panta noteikumiem dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt pārvaldnieka pilnvarotiem ekspertiem iespējas nodrošināt viņiem iespēju veikt komunikācijas, būvkonstrukciju uzstādīšanu un normālu ekspluatāciju un pārējās darbības, kas saistītas ar mājas drošību un tās apsekošanu.

Likumi, kas regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanu, nedod pārvaldniekiem tiesības piespiedu kārtā iekļūt dzīvokļu īpašumos, tāpēc pārvaldnieki dzīvokļu īpašumos var iekļūt tikai ar īpašnieka atļauju.

Apsaimniekošanas līgums nosaka kārtību, kādā pārvaldnieks koordinē piekļuvi dzīvokļa īpašumam. Parasti, ja ir nepieciešams sazināties ar dzīvokļa īpašumu un vizuāli pārbaudīt tajā uzstādītos skaitītājus vai uzturēt īpašumu, pārvaldnieks trīs dienas iepriekš paziņo dzīvokļa īpašniekam elektroniski, rakstiski vai pa tālruni pirms nepieciešamības iekļūt dzīvoklī. Īpašnieks Atbilstoši, bet ārkārtas gadījumos nekavējoties koordinē darbu viņu veikšanas laikā.

Diemžēl praksē dažreiz dzīvokļa īpašnieks neļauj pārvaldniekam iegūt īpašumtiesības uz dzīvokli. Īpašos apstākļos 25. martā pieņemtā “Civilprocesa likuma rezolūcija” cer tikt atrisināta, pievienojot cerību šādam formulējumam:

“Iespējamais prasītājs var lūgt pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas, ja pagaidu aizsardzība jāpiemēro nekavējoties būtiska kaitējuma novēršanai. Pieteikumā par pagaidu aizsardzību iespējamais prasītājs pamato tās piemērošanas neatliekamību. Pieteikumam pievieno pierādījumus, kas apliecina viņa prasības tiesību un nepieciešamību piemērot pagaidu aizsardzību”.

Avots

loading...